Nesztinger Kornél, a Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola növendéke